ม่านอัตโนมัติ กันแดด ลม และฝน

fjrigjwwe9r1ShopProduct:ShopProduct_FullDetail
ม่านอัตโนมัติ ผนังผ้าใบเปิดปิดโดยรีโมทคอนโทรล จาก SPAIN
 

ปรับเปลี่ยนพื้นที่นอกตัวอาคารให้เป็นห้องพักผ่อนอเนกประสงค์ เปิดรับแดดอ่อนๆและลมในยามเช้าหรือเย็น

ปิดม่านกั้นห้องอัตโนมัติ(Windscreen)ปรับให้ห้องเป็นห้องนอนหรือห้องทำงานได้ในพื้นที่ห้องเดิม 

 

  

Wind Screen ม่านเปิดปิดอัตโนมัติสำหรับขนาดช่องเล็กกว่า4เมตร สูง3.40เมตร  

 

 Wind Screen XL-150 ม่านเปิดปิดอัตโนมัติขนาดใหญ่ถึงกว้าง 6เมตร สูง3.40เมตร

Panoramic ม่านเปิดปิดอัตโนมัติแบบมีช่องใส