มือถือ เปิดปิดประตูรั้ว ด้วย เทคโนโลยีใหม่จากItaly

 

มือถือเปิดปิดประตูรั้ว

Entrematic SVA

มือถือ เปิดปิดประตูรั้วด้วย เทคโนโลยี่ใหม่จากItaly

สื่อสารผ่านระบบ Bluetooth ใช้ได้กับทุกระบบประตูอัตโนมัติ

 

     Secure Virtual Access (SVA) การควบคุมการเข้า-ออกอย่างแท้จริงผ่านBluetooth

                            สามารถเลือกให้ใครผ่านเข้า-ออกได้ตลอดเวลา หรือ ให้เข้า-ออกได้เฉพาะบางช่วงเวลา

                            สามารถปรับความต้องการได้ตลอดเวลา

                            SHA-2 ระบบป้องกันความปลอดภัยจากการcopyรหัสแบบเดียวกับที่ธนาคารใช้

                     ติดตั้งและโปรแกรมระบบได้ง่าย เพียง3 ขั้นตอน

                    1.ติดตั้ง card MOBCRE ในช่องเสียบที่แผงคอนโทล หรือต่อผ่านCONT1

                    2.Download SCLAK จาก Apple หรือ Google store

                    3.ทำตามวิธีการในApp: ลงทะเบียนผู้ใช้งาน / เลือกระดับการใช้งานในการติดตั้ง

                     (ผู้จัดการระบบ หรือเจ้าของ) รหัสต่างๆเหล่านี้จะมีอยู่ใน Entrematic Card.

 

   การใช้งานที่ง่าย

  1.ผู้จัดการระบบ ถูกกำหนดโดยผู้ติดตั้งระบบครั้งแรกหลังจากลงทะเบียน

     1.2จัดการเลือกระดับผู้ใช้งาน และการใช้ Bluetooth..กำหนด ระดับเจ้าของ / เลือกว่าจะให้ใช้ Bluetooth ได้หรือไม่

     1.3เลือกให้เจ้าของสามารถอนุญาติให้คนอื่นใช้ได้ /  รับข้อมูลการแจ้งเตือนเมื่อเจ้าของอนุญาตให้คนอื่นใช้ได้

 2.เจ้าของ สามารถควบคุมระบบการทำงานทั้งหมดโดยไม่มีข้อจำกัดผ่าน Bluetoothของมือถือ และไม่มีวันหมดอายุการ

    ใช้งาน

 3.ผู้ใช้งาน : ได้รับการอนุมัติจากเจ้าของให้สามรถเข้าใช้งานได้ อาจจะมีข้อจำกัดในการผ่านเข้า-ออก และสามารถใช้ได้

    ครังละ 1ปี

 

          กำหนดบุคลในการใช้งานและควบคุมการเข้า-ออก

  เจ้าของ สามารถกำหนด บุคคลในการเข้า-ออกได้อย่างไม่มีข้อจำกัด

  1.อนุญาติให้ใคร หรือไม่ให้ใคร ใช่งานประตูได้ตลอดเวลา

  2.สามารถกำหนด วันและเวลา ที่สามรถให้เข้า-ออได้ / กำหนดช่วงเวลาในการเข้า หรือ ออก / หรือเลือกวันใดใน

    สัปดาห์ หรือ สัปดาห์ใดในเดือน ที่จะอนุญาตให้เข้า-ออกได้ เช่น ทุกๆวันพุทธของเดือนที่สามารถผ่านได้

 3.เลือกที่จะให้ใครผ่านเข้า-ออกได้ จะต้องโทรศัพท์เข้ามาขออนุญาตก่อนทุกครั้งที่จะผ่านประตู....

    เจ้าของจะได้รับการแจ้งเตือนพร้อมคำร้องขออนุญาติ และถ้าอนุญาต ผู้นันจึงจะสามารถผ่านประตูได้

 4. การอนุญาตให้ผ่านครั้งเดียว ผู้ถูกอนุญาติจะสามารถเปิดประตูได้เพียงครั้งเดียว