เรือนหลังคาเปิดปิดอัตโนมัติ และม่านหลังคาอัตโนมัติ

 

เรือนหลังคาเปิดปิดอัตโนมัติ Bioclimatic Pergola และ Veranda ม่าน หลังคาอัตโนมัติ

 

เรือนหลังคาปรับรับแสงอัตโนมัติจะช่วยให้ท่านใช้ความสุขในพื้นที่นอกตัวอาคารระเบียงบ้าน หรือ สนามหญ้าในบ้าน ทีต้องการใช้ความสุขสวนตัวได้ตลอดช่วงเวลาของวัน เช้า สาย บ่าย ค่ำ และตลอดทุกฤดูกาลของปีแม้ว่าแสงแดดจะเปลี่ยนทิศทางอย่างไร หรือ ลมฝนจะมากน้อยเพียงไร จะไม่ทำให้การใช้ความสุขในพืนที่กลางแจ้งนอกอาคารของท่านต้องถูกระงับไป เหมือนมีอีกห้องเพิ่มขึนอีกห้องในบ้านท่าน ทีให้บรรยากาศทีjแตกต่างไปจากห้องอื่นๆของบ้านเรือนหลังคาปรับรับแสงอัตโนมัติจะควบคุมอุณหภูมิภายในห้องด้วยวธีการธรรมชาติและช่วยปกป้องรังสีความร้อนจากแสงอาทิตย์ป้องกันฝน และลม จึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในการเพิมพืนทีอยู่อาศัยของอาคารทุกประเภทโดยไม่จำเป็นต้องมีการก่อสร้างโครงสร้างอาคารเหล็ก หรือคอนกรีตให้ยุ่งยาก ไม่ว่าจะเป็นโรงแรม ร้านอาหารบ้านพักอาศัย ก็สามารถมีเรือนหลังคาปรับแสงอัตโนมัติขึนมาได้ทันทีในทุกเวลาที่ต้องการ

 

 

 Bioclimatic Pergola  เรือนหลังคาอลูมิเนียมเปิดปิดอัตโนมัติโดยรีโมทคอนโทรล

 

 

 Giotto  หลังคาผ้าใบเปิดปิดอัตโนมัติโดยรีโมท